ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
#เปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 20.00 น.
ขอความร่วมมือทุกท่าน #ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
🔺ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
🔺ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตรงจุดคัดกรองทุกครั้ง
🔺ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง (ให้บ่อยที่สุด)
🔺ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
📢 การดำเนินการของศูนย์การค้าฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้