วัดโบสถ์ หลวงปู่เทียน ปทุมธานี

วัดโบสถ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2164 ประวัติการก่อสร้าง ตลอดจนผู้ริเริ่มไม่ปรากฏว่า มีท่านผู้ใดเคยทราบมาก่อน แต่สันนิฐานว่า คงจะเป็นชาวรามัญที่อพยพมาจากหงสาวดีเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างขึ้น เพราะมีหลักฐาน อันปรากฏ อยู่ที่พอจะเชื่อถือได้คือ เสาหงส์ ซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งเมืองหงสาวดี ถึงแม้ว่า ที่วัดโบสถ์นี้ ก็ยังคงเคยมีมาก่อนเป็นเสาแปดเหลี่ยมลงรักปิดกระจกเป็นรูปโพธิ์ตลอดทั้งเสา ที่ยอดเสาหงส์นั้นมีรูปช้างสี่เศียรและบุษบกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ปัจจุบันนี้ เสาหงส์ได้ชำรุดหมดแล้ว คงเหลือแต่บุษบก กับ รูปช้างสี่เศียรเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีท่านผู้ใหญ่อายุ 90 ปีเศษ อีกหลายท่าน ที่พูดภาษารามัญได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ ชื่อวัดโบสถ์นี้ คงจะเอาชื่อหมู่บ้านหรือในเขตท้องที่ที่ตนได้อพยพมาจากเมืองมอญมาตั้งชื่อวัดที่ได้สร้างขึ้น ทั้งนี้ ยังมีปรากฏอยู่อีกหลายวัด ที่ได้ชื่อตามตำบลหรือหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ เช่น วัดหงส์ วัดบางตะไนย์ เป็นต้น

ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับวัดโบสถ์นี้ เดิมมีวัดอยู่อีกหนึ่งวัด คือ วัดไกรนา หรือ วัดกลางนา ในสมัยท่านพระครูบวรธรรมกิจ หรือ หลวงปู่เทียน เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ยุบมารวมเป็นวัดเดียวกัน คือ “วัดโบสถ์” ปัจจุบันนี้ จึงทำให้วัดนี้มีเนื้อที่มากถึง 65 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ทิศเหนือติดกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ ติดกับ ที่เดินสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกติดกับที่เดินเอกชนและทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณของวัดนี้ มีโรงเรียนปลูกสร้างอยู่ 4 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจ) 2.โรงเรียนสตรี “คณะราษฎร์บำรุง 3 “ 3.โรงเรียนการช่างชาย 3.โรงเรียนการช่างสตรี

ต่อมา ทางราชการได้รวมโรงเรียนการช่างชายและโรงเรียนการช่างสตรีเป็นโรงเรียนเดียวกัน คือ โรงเรียนการช่างปทุมธานี และเปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เล่ากันว่า เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ในอดีต เคยมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มีสมณะศักดิ์เป็นราชาคณะ แต่มีเจ้าอาวาสมาแล้วกี่องค์ไม่ปรากฏ ที่ประชาชนส่วนมากรู้จัก คือ พระครูบวรธรรมกิจ หรือ หลวงปู่เทียน ดุลยกนิษฐ เท่านั้น

สำหรับ พระครูบวรธรรมกิจ หรือ หลวงปู่เทียน ดุลยกนิษฐ ท่านเป็นพระที่ส่งเสริมในด้านการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่า  ท่านเป็นพระเถระผู้ทรงคุณวิทยา ผู้ศรัทธาเลื่อมใส ได้พากันมาขอให้หลวงปู่ท่านสร้างพระเครื่อง เครื่องรางของขลังประเภทต่างๆขึ้น แจกเป็นสิริมงคล ซึ่งปรากฏว่า เครื่องรางของขลังที่หลวงปู่เทียนสร้างขึ้นนั้น มีอิทธิฤทธิ์ สามารถคุ้มครองป้องกันภัยได้เป็นอย่างดี ทำให้พระเครื่องหลวงปู่เทียน ดังโด่ง ไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะ เหรียญโบราณ หลวงปู่เทียน เป็นที่ต้องการของบรรดาผู้นิยมสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก.