วันรัฐธรรมนูญ หรือ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

วันรัฐธรรมนูญ หรือ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี
คือ วันสำคัญที่ถูกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงระชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับบแรก ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย