แนะนำสถานี่ท่องเที่ยวย่านรังสิต

แนะนำสถานี่ท่องเที่ยวย่านรังสิต

แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใจกลางกรุงเทพซึ่งมีประวัติและเป็นที่รู้จัก ทั้งสมัยนั้นและสมัยนี้จัดเก็บเรื่องราวประสบการณ์อีกทั้งความประความสำเร็จ เปิดจัดแสดงให้คนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม วันหยุดนี้หากจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดแต่นึกไม่ถึงด้วยว่าตั้งอยู่รังงสิตนี่เอง เดินทางไปมาสะดวก

พิพิธภัณฑ์โชคชัยเมื่อคุณซื้อตั๋วบัตรแล้ว จะมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้กี่ยวกับประวัติความเป็นมา โดยทางวิทยากรจะบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยภายในตึกจะมีการจัดแสดงเรื่องราวทั้งหมดจำนวน 4 ชั้น โดยเริ่มบรรยายตั้งแต่ชั้นที่ 4 ลงมาตามลำดับโดยชั้นแรกที่เริ่มบรรยายคือชั้นที่ 4 จะมีประวัติการบุกเบิกของคุณโชคชัย ตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันรวมไปถึงการมาเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย ชั้นต่อมาคือชั้นที่ 3 จะมีการจัดแสดงจำลองป่าดงดิบแห่งแรกของคุณโชคชัยขึ้น การแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า และสัตว์นานาพันธุ์ มีทั้งรถไฟแห่งแรกของอิสานที่ใช้ไอน้ำในการเคลื่อนที่ซึ่งใช้เวลาสร้างเป็นระยะเวลายวาถึง 9 ปี อีกทั้งจำลองเสาหลักของรัชกาลที่ 5 ซึ่งคนงานแถวนั้นเกิดโรคไข้มาลาเรียทำให้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความเชื่อของสมัยโบราณ คนเฒ่าคนแก่ พระองค์จึงลงมาเบิกป่า และสร้างเสาหลักนี้ขึ้นมา เนื่องจากเสาหลักของจริงทางการไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปเข้าได้จึงได้จำลองซึ่งเหมือนของจริงให้นักท่องเที่ยวได้ชมและได้เห็นกัน ชั้นถัดมาคือชั้นที่ 2 ซึ่งเก็บของสะสมตั้งแต่เด็ก ของเล่น เครื่องใช้ของเก่า