Venice Reosrt seminar เราให้บริการจัดสัมมนา ห้องสัมมนา งานแต่งงาน กิจกรรมนันทนาการ ทั้งงานใหญ่และงานเล็ก รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในองค์กรของท่าน เช่น กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ งานกีฬาสี งานเลี้ยง งานท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรม outing ด้วยทีมงานมืออาชีพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถจัดกิจการให้บรรลุจดประสงค์ของท่านไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ท่านกำหนด
หลากหลายความสุข ความสนุกสนาน รอยยิ้มแห่งมิตรภาพ ล้านความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ฝึกอบรม สัมมนาดูงาน กิจกรรมละลายพฤติกรรม Team Building, Walk Rally, Sport Day รวมถึงงานสังสรรค์ ธีมปาร์ตี้ ท่องเที่ยวประจำปี
เราพร้อมให้บริการแล้วสนใจโทรติดต่อกับทีมงาน Triple Trees Seminar : เบอร์ 093-058-5340 ตลอดจันทร์ – อาทิตย์ เวลา : 08.00 -17.00 น.