บทความ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ลำลูกกา

  พลเอก สายหยุด เกิดผล ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะนั้น ได้พิจารณาจัดทำโครงการสร้างอาคารอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติ เป็นส่วนรวมขึ้น และได้นำโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ขออนุมัติหลักการโครงการจัดสร้างเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และอนุมัติหลักการ ให้จัดสร้างอาคารอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติได้ตามที่ กระทรวงกลาโหมเสนอ ต่อมาคณะ กรรมการจัดงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ได้รับโครงการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้วย กระทรวงกลาโหม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เรียกว่า คณะกรรมการจัดสร้าง อาคารอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน รองเสนาธิการทหาร รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น กรรมการ เจ้ากรมการศึกษาวิจัย (กรมยุทธศึกษาทหาร) เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากองประวัติศาสตร์ และ พิพิธภัณฑ์ทหาร กรมการศึกษาวิจัย (ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมยุทธศึกษาทหารในปัจจุบัน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   […]

วันอาสาฬหบูชา

  วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี สำหรับ วันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม ถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร ซึ่งวันนี้มีความสำคัญคัญอย่างไรมาดูกัน สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งในปี 2562 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 16กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเท่าใดนัก ดังนั้นวันนี้เรามี ประวัติวันอาสาฬหบูชา มาฝากกันค่ะ ทั้งนี้ คำว่า “อาสาฬหบูชา” สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ […]

แนะนำสถานี่ท่องเที่ยวย่านรังสิต

แนะนำสถานี่ท่องเที่ยวย่านรังสิต แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใจกลางกรุงเทพซึ่งมีประวัติและเป็นที่รู้จัก ทั้งสมัยนั้นและสมัยนี้จัดเก็บเรื่องราวประสบการณ์อีกทั้งความประความสำเร็จ เปิดจัดแสดงให้คนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม วันหยุดนี้หากจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดแต่นึกไม่ถึงด้วยว่าตั้งอยู่รังงสิตนี่เอง เดินทางไปมาสะดวก พิพิธภัณฑ์โชคชัยเมื่อคุณซื้อตั๋วบัตรแล้ว จะมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้กี่ยวกับประวัติความเป็นมา โดยทางวิทยากรจะบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยภายในตึกจะมีการจัดแสดงเรื่องราวทั้งหมดจำนวน 4 ชั้น โดยเริ่มบรรยายตั้งแต่ชั้นที่ 4 ลงมาตามลำดับโดยชั้นแรกที่เริ่มบรรยายคือชั้นที่ 4 จะมีประวัติการบุกเบิกของคุณโชคชัย ตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันรวมไปถึงการมาเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย ชั้นต่อมาคือชั้นที่ 3 จะมีการจัดแสดงจำลองป่าดงดิบแห่งแรกของคุณโชคชัยขึ้น การแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า และสัตว์นานาพันธุ์ มีทั้งรถไฟแห่งแรกของอิสานที่ใช้ไอน้ำในการเคลื่อนที่ซึ่งใช้เวลาสร้างเป็นระยะเวลายวาถึง 9 ปี อีกทั้งจำลองเสาหลักของรัชกาลที่ 5 ซึ่งคนงานแถวนั้นเกิดโรคไข้มาลาเรียทำให้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความเชื่อของสมัยโบราณ คนเฒ่าคนแก่ พระองค์จึงลงมาเบิกป่า และสร้างเสาหลักนี้ขึ้นมา เนื่องจากเสาหลักของจริงทางการไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปเข้าได้จึงได้จำลองซึ่งเหมือนของจริงให้นักท่องเที่ยวได้ชมและได้เห็นกัน ชั้นถัดมาคือชั้นที่ 2 ซึ่งเก็บของสะสมตั้งแต่เด็ก ของเล่น เครื่องใช้ของเก่า

พิพิธภัณฑ์บัว ลำลูกกา

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธ์บัวเพียง ๔๐ สายพันธุ์  ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์  มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่ง บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายากในอื้นที่ ๑๘ ไร่ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลาย ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว

ตะลุยเมืองสามโคก

ตื่นสายๆ เที่ยวใกล้กรุง ” ตะลุยเมืองสามโคก ” การเดินทางสะดวกสบายครับ มีทางด่วน จากกรุงเทพเพียง 30-40 นาที #ตลาดอิงน้ำสามโคก ของกินมีให้เลือกมากมาย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ หมูสะเต๊ะ เอแคร์เจ้าดัง มุมถ่ายภาพก็มีให้เลือกพอสมควร เดินชมวิถีของชุมชนริมน้ำ มีร้านกาแฟให้แวะพักก่อนเดินทางต่อ เปิดศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แอดแนะนำให้มาเดินช่วง 10.00 -14.00 ครับ . Mushroom Hut Cafe ค่าเฟ่ในสวนใกล้ๆตลาด ที่นี่มีเมนูออแกนิก แบบ Farm to Table นั่งชิลๆในสวนกับเครื่องดื่มแก้วโปรด พิซซ่าหน้าเห็ดออแกนิกซักถาด มีดนตรีสดช่วงบ่ายสอง วันเสาร์อาทิตย์…ที่สำคัญ มีโปรลด 20% (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เมื่อกดไลค์เพจ #ของแดกปทุมธานี และถ่ายรูปเช็คอินที่ร้าน รายละเอียดคลิกที่เพจครับ>Mushroom Hut Cafe 0840993134 เปิด 10.00~19.00 หยุดวันจันทร์ #ตลาดนัดสามโคก ตลาดสดที่มาพร้อมกับอาหาร ขนม ปลาแม่น้ำซึ่งถือเป็นซิกเนเจอร์ของปทุมธานีเลยทีเดียว มีโซนเปิดท้ายให้เดินเล่นกันเพลินๆ ทีจอดรถก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับ ที่นี่เปิดทุกวัน 15.00 […]

  Venice Reosrt seminar เราให้บริการจัดสัมมนา ห้องสัมมนา งานแต่งงาน กิจกรรมนันทนาการ ทั้งงานใหญ่และงานเล็ก รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในองค์กรของท่าน เช่น กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ งานกีฬาสี งานเลี้ยง งานท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรม outing ด้วยทีมงานมืออาชีพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถจัดกิจการให้บรรลุจดประสงค์ของท่านไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ท่านกำหนด หลากหลายความสุข ความสนุกสนาน รอยยิ้มแห่งมิตรภาพ ล้านความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ฝึกอบรม สัมมนาดูงาน กิจกรรมละลายพฤติกรรม Team Building, Walk Rally, Sport Day รวมถึงงานสังสรรค์ ธีมปาร์ตี้ ท่องเที่ยวประจำปี เราพร้อมให้บริการแล้วสนใจโทรติดต่อกับทีมงาน Triple Trees Seminar : เบอร์ 093-058-5340 ตลอดจันทร์ – อาทิตย์ เวลา : 08.00 -17.00 […]

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานเวนิส รีสอร์ท

แนะนำสถานที่ เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แนะนำสถานที่ เรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หากวันหยุดพักร้อนของคุณคือวันที่คุณอยากจะพักผ่อนและเที่ยวกับครอบครัว สถานที่ที่จะทำให้คุณๆและลูกๆไปผ่อนคลายและเรียนรู้ไปพร้อมกันเรามีสถานที่หนึ่งมาแนะนำ สถานที่ที่จะทำให้คุณเองเพลิดเพลินไปกับนวัตรกรรมสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการทดลองที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำกัดเพศ หรืออายุที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปชมได้ค่ะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี เป็นหน่วยงานของไทย สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถานที่จะมีตัวอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นอาคารที่โดดเด่นเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะทางตัวอาคารมีลักษณะเด่นเป็นลูกบาศก์รูปสี่เหลี่ยมสามลูกวางพิงกันอย่างสมดุลเพื่อสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางการก่อสร้างทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้างในตัวอาคารคุณจะพบเจอกับโมเดลโลก และดวงดาว ประวัติการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตั้งภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ของประเทศ นิทรรศการภาพถ่ายดาวเทียมระยะไกล และการจัดแสดงเรื่องราวของภูมิปัญญา ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน และการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประเพณีสงกรานต์

วันสงกรานต์เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่ทุกคนรอคอย เพราะเป็นวันที่ได้หยุดงานได้อยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารัก ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน อีกทั้งยังเป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ไทย ให้ชาวไทยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอดทั้งปี วันนี้ทาง Venice Resort จะขอนำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประวัติวันสงกรานต์ มาให้เพื่อนๆได้ทราบดังนี้ วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้ “น้ำ”เป็นสื่อในการสัมพันธไมตรี พิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สังคมไทยสมัยใหม่เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงท่องเที่ยวว่าเป็น Water Festival หรือ เทศกาลแห่งน้ำซึ่งตัดส่วนที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมไป กิจกรรมในวันสงกรานต์ การทำบุญตักบาตร ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเอง และ อุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว การทำบุญแบบนี้มักจะเตรียมไว้ล่วงหน้า นำอาหารไปตักบาตรถวายพระภิกษุที่ศาลาวัด ซึ่งจัดเป็นที่รวมสำหรับทำบุญ ในวันนี้หลังจากที่ได้ทำบุญเสร็จแล้ว ก็จะมีการก่อพระทรายอันเป็นประเพณีด้วย การรดน้ำ เป็นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน น้ำที่รดมักใช้น้ำหอมเจือด้วยน้ำธรรมดา การสรงน้ำพระจะรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด และบางที่จัด […]

ตลาดนัดนกฮูก 2 ปทุมธานี สถานที่รวบรวมสินค้าต่างๆ มากมายรวบรวมมาในที่ๆเดียว

บรรยากาศตลาดนัดยามเย็นตอนค่ำคืน กับสถานที่ท่องเที่ยวผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกวัย โดยเฉพาะวันทำงานที่หลังเลิกงานแล้วสามารถมาเดิน ซื้อของ ช็อปปิ้ง หรือหาของกินพร้อมไปกับฟังเพลงชิวๆ วันนี้เรามีสถานที่ท่อเที่ยวมาแนะนำสำหรับคนย่านปทุมธานี ซึ่งตั้งได้ไม่นานมาก มีทั้งเสื้อผ้า ของใช้ ของกิน อีกทั้งนี้ยังมีโซนกิจกรรมไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้รองรับนั่งหรือนั่งพักเหนื่อย ตลาดนัดนกฮูก 2 ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ส่วนเรื่องของการหาที่จอดรถไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะพื้นที่ของตลาดมีเพียงพอกับการรองรับการจอดรถของลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดแห่งนี้

1 13 14 15 16